POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LEDSTYL.PL
 
1) Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.

2) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego ledstyl.pl jest Adam Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTROFORMA Adam Domański z siedzibą w Łodzi, przy ul Przełajowej 9/36, NIP 7272603012, REGON 362037110; adres email kontakt@ledstyl.pl – zwanego dalej Administratorem.

3) Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

4) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymienionych w regulaminie sklepu danych (adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, nr telefonu a w przypadku przedsiębiorcy dodatkowo nazwy firmy i numer NIP) skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

5) Dane osobowe Klientów sklepu ledstyl.pl są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) składania zamówienia (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c) zapisania się do Newslettera (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Dane osobowe Klientów przechowujemy tak długo, jak długo to niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu gdy Klient zażąda zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6) Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, z usług których korzysta Administrator, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Są to:

a) operatorzy pocztowi, kurierzy, brokerzy kurierscy
b) operatorzy płatności elektronicznych, banki
c) firmy świadczące usługi hostingu oraz dostawcy systemów informatycznych
d) dostawcy usług księgowych oraz prawnych
f) dostawcom systemów ankiet opiniujących

7) Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:

a) uzyskania dostępu do swoich danych
b) sprostowania swoich danych
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych
d) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
e) przeniesienia swoich danych

8) Osoba której dane dotyczą ma prawo:
a) do cofnięcia w dowolnym momencie każdej zgody udzielonej Administratorowi
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych)
c) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania.

W celu realizacji uprawnień o których mowa w punktach 7 i 8, należy przesłać do Administratora stosowaną wiadomość na adres email podany w punkcie nr 2.

Data modyfikacji: 25.05.2018 r.

Polityka prywatności do pobrania: RODO.pdf
 • logo d3613f60d2dc45648b4447ce67e9dbdb.jpg
 • logo e62c110f39214203837c67c05a795555.jpg
 • logo 7a3bcac170b748538faf3df7b62a8488.jpg
 • logo e691b710f4634e709f38b3a40d1543c6.jpg
 • logo efffbdb7d8e94b5897f45c50fc5c2116.jpg
 • logo 547619a0f8b246498fb3f32e61a05330.jpg
 • logo 0b129dc84c13465c99f3918a191bb582.jpg
 • logo 08fdde1c688541a6adaf481db0984ff6.jpg
 • logo c8522ef3c56941589ebef2c43a0eb618.jpg
 • logo beb7fa6ad9aa4aef9a93f19e51547d90.jpg
 • logo 68c0e4e5611e44ba9ac7c5a82de5aeff.jpg
 • logo e9ded69399944dd5bbcf600c7c6d2a14.jpg
 • logo 25f7c1f5821b483cbd528eabc4a80265.jpg
 • logo f859dafad5ce4459a6f2ff93236a019f.jpg
 • logo c2dadbd2a9334282807cc614ad96c130.jpg
 • logo d1e2adf029d74ccb99b903614e22968c.jpg
 • logo 0196176270b44842bb899c934997e756.jpg
 • logo 2a7b3cb366d44f9ebd4419fdea00c11c.jpg
 • logo 9669f18316554c7ba234a39f52fd4b8f.jpg
 • logo 930c87328c284e6fabec6404d29662cb.jpg
 • logo 0f9cbea503ca41c7bc0b0b3750b04ae5.jpg
 • logo d0414f1a753b4d61a65a42ac558691c2.jpg
 • logo 45215048541c4feab59af2b01d4a756e.jpg

Strona korzysta z plików cookies. Sprawdź politykę cookies

Zamknij